top of page

【香港復康力量2022.8.10 (三) 九龍區賣旗日】

香港復康力量2022.8.10 (三) 九龍區賣旗日 每1 善款 = 支持本會繼續為殘疾人士發展! -------------------------------------------------- 請即支持 認購金旗 ----------------------------------------------- 3 種認購方式 存入本會HSBC戶口 : 021-5-062720 轉數快 FPS 識別碼ID : 6929442 PayMe : https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/U9JE6LFxq42qHTGFPKXJP5 -----------------------------------------------

賣旗日義工招募 登記傳送門 https://forms.gle/R6Zo93tQrnAhNNWu6 約定大家 請做義工 或者 當日買旗支持!!318 views0 comments

Comments


bottom of page